Admiterea la programul de master Istoria și Cultura Religiilor

510

Facultatea de Istorie și Filosofie a Universității de Stat din Moldova anunță admiterea la programul de master interdisciplinar Istoria și Cultura Religiilor. Astfel, studenții care au finisat ciclul I (licență) din diverse domenii, pot aplica la acest program de masterat, în cadrul căruia se studiază Istoria Creștinismului, Sf. Scriptură, Patristica, precum și raportul dintre creștinism și celelalte religii mari ale lumii.

În cadrul programului se regăsesc teologi, pedagogi, psihologi, dar și persoane din alte domenii, care sunt interesate de studiul religiilor.

Depunerea actelor pentru persoanele ce pretind la un loc bugetar este între 15-20 iulie.

Înscrierea la concursul de admitere se face în baza cererii, la care se vor anexa următoarele documente:

- diploma de licenţă şi anexa/suplimentul în original sau copiile în cazul în care candidatul optează pentru programe de master la mai multe instituţii de învăţământ;

- copia buletinului de identitate;

- copia certificatului de naştere;

- certificatul medical-tip (nr.086-e), eliberat în anul admiterii;

-6 fotografii, 3×4 cm;

-extrasul din carnetul de muncă (pentru persoanele angajate în câmpul muncii);

- copia de pe certificatul de naştere al unuia din părinţi, pentru cetăţenii statelor-membre ale C.S.I. sau ai ţărilor baltice de naţionalitate moldoveni (români);

-chitanţa de achitare a taxei de înscriere.

Candidaţii la concurs vor prezenta personal buletinul de identitate (paşaportul) şi livretul militar sau adeverinţa de premilitar.

Informații suplimentare la nr. de telefon: 079481586 – pr. Octavian Moșin.


Articole postate de același autor
1135

Cum aş putea să nu Te caut?

Sufletul meu tânjeşte după Domnul şi îl caut cu lacrimi. Cum aş putea să nu Te caut? Tu m-ai găsit mai întâi şi mi-ai dat desfătarea Sfântului Tău Duh, şi sufletul meu Te-a iubit. Tu vezi, Doamne, întristarea mea şi lacrimile… Dacă nu m-ai fi atras prin iubirea Ta, nu Te-aş căuta aşa cum Te […]