Ochii sunt mult mai mult decât oglinda sufletului și minții

527

Pe parcursul a patru decenii de activitate universitară, profesorul Mihai Zabulică, specialist în cultura fizică medicală și avocat, a publicat mai multe cărți și articole care scot în vileag unele concepte mai puțin studiate, încă neacceptate și nerecunoscute pe larg de lumea academică și practicieni.

În ziua de 2 septembrie a avut loc lansarea cărții sale ,,Reflecții despre antrenarea ochilor și minții”, prilejuită și de cea de-a 70-a aniversare de la fondarea USM.

În cadrul evenimentului au fost prezenți mai mulți invitați, printre care: Florentin Paladi, prorector pentru Activitatea Științifică din cadrul Universității de Stat din Moldova, Octavian Țicu, ex-ministru al Tineretului și Sportului, Aurelia Crivoi, doctor habilitat în biologie, Leonid Bujor, ex-ministru al Educației și alții.

  În respectiva lucrare autorul abordează chestiunile legate de menținerea și îmbunătățirea vederii noastre, la fel de orginal sunt abordate și problemele de antrenare a minții și modelării creierului uman.

Autorul a menționat, că în această lucrare persistă convingerea fermă că fiecare dintre noi poate avea o performanță mai bună în toate și că poate să-și depășească actualele limite intelectuale. Acestea pot fi realizate, dacă vom exersa continuu mintea și o vom supune la noi provocări.

,,Pe parcursul întregii lucrări, este evidențiat rolul exercițiului fizic ca factor indispensabil funcționării și stimulării eficiente a ochilor, în special, precum și a minții și creierului omenesc, în general. Nu în ultimul timp, am încercat, prin demersul nostru să subliniem importanța înțelegerii omului ca o ființă unitară, alcătuită din trup, minte și suflet. Pe această concepție holistică a ființei umane se bazează psihopedagogia și medicina interactivă care își propun să completeze modul de abordare al medicinii occidentale cu cel al medicinii orientale.”, susține Mihai Zabulică.

  Cei prezenți la eveniment au manifestat recunoștință pentru dăruirea și insistența profesorului în realizarea acestui studiu și au spus că deja lecturează cele expuse cu mare interes.

Printre cei care citesc această carte se enumeră și părintele Octavian Moșin, care consideră acest studiu a fi foarte util, întrucât presupune o simbioză între ochi, minte și suflet.

„Citesc şi recitesc acest studiu pe care mi l-a înmânat domnul profesor şi care mi-a spus că ar fi încântat în scurt timp să las ochelarii. De vreme ce din şcoală mă confrunt cu miopia şi deoarece nu am ascultat de tata, care mereu îmi accentua, în calitate de medic oftalmolog, să nu deprind ochii cu ochelarii, nădăjduiesc măcar acum să am curajul de a depune un efort în plus în depăşirea problemei. Ceea ce prezintă prof. M. Zabulică este atât de simplu şi convingător. Rămâne doar să facem acest pas în antrenarea ochilor şi minţii, de care depinde integritatea noastră. M-a surprins profunzimea cercetării şi implementarea exerciţiilor în rândul studenţilor, care vin cu atâtea mărturii despre efectul acestora în îmbunătăţirea şi chiar depăşirea deficienţelor oculare.”, menţionează părintele Octavian Moşin.

  Mihai Zabulică este profesor universitar la USM, absolvent al Facultății de Educație Fizică și doctor în științe pedagogice la Institutul Unional de Cercetări Științifice în domeniul Culturii Fizice și Sportului din Moscova.

 

Această prezentare necesită JavaScript.


Articole postate de același autor
1341

Grăbiți-vă să faceți bine

În afara Bisericii omul decade ușor, se dă pradă ispitelor, îndoielilor și tulburărilor în suflet. Biserica hrănește duhovnicește pe fiecare dintre cei veniți la ea. Noi trăim înconjurați de feluriti oameni: răi, buni, credincioși și necredincioși. Ne întâlnim cu următori ai învățăturilor lumești și, neștiind aceasta, noi încercăm să le transmitem dintre ale noastre, dar […]