Unde este comoara inimii tale?

1851

Cât de minunat este adevăratul Fiu al lui Dumnezeu, Cel Care nu este din umbră, ci din lumină. Cel Care reprezintă Triada existentă şi nu triada nonexistentă.

Cum Şi-a întărit El înţelepciunea Sa cu fericita feciorie şi cu puternica lumină, precum turla unei biserici cu ziduri de marmură!

Domniile, Puterile şi Scaunele nu-şi iau niciodată ochii de la El. Stăpâniile, Arhanghelii şi Îngerii sunt slujitorii Săi.

Precum laptele şi mierea curg în Ţara Făgăduinţei, tot astfel, înţelepciunea se revarsă de pe buzele Sale.

„Acolo unde este comoara ta, acolo va fi şi inima ta!” (Matei 6, 21). Eu nu te întreb ce ai tu, ci ceea ce eşti tu. Dacă sunteţi copii ai luminii într-o asemenea măsură încât să nu existe niciun întuneric în vreun mădular al trupului vostru, atunci avuţia voastră este Tatăl Luminii.

Fericiţi sunteţi voi cu comoara voastră, dacă tot ceea ce aveţi se află în Tatăl Luminii. Vă spun vouă, chiar şi esenţa voastră va fi într-Însul. Voi, care aveţi averi mari pe moşia voastră pământească, luaţi aminte ca voi înşivă să deveniţi proprietatea propriei voastre moşii adevărate.

 

(Sfântul Ierarh Nicolae Velimirovici, Rugăciuni pe malul lacului, Editura Anestis, 2006, pp. 137-138)


Articole postate de același autor
756

Familia preotului cu șapte copii, din satul Măgureanca, r. Fălești

Să cunoaștem o familie în care credința și iubirea de aproape stau în capul mesei. Sunt slujitori la biserica din sat și cresc 7 copii, educându-i în spiritul valorilor creștine. Un reportaj realizat de Ion Railean, care a ajuns în satul Măgureanca, Fălești, și ne prezintă frumoasa poveste a unei familii de admirat. Sursa: Tele […]