Unde este comoara inimii tale?

639

Cât de minunat este adevăratul Fiu al lui Dumnezeu, Cel Care nu este din umbră, ci din lumină. Cel Care reprezintă Triada existentă şi nu triada nonexistentă.

Cum Şi-a întărit El înţelepciunea Sa cu fericita feciorie şi cu puternica lumină, precum turla unei biserici cu ziduri de marmură!

Domniile, Puterile şi Scaunele nu-şi iau niciodată ochii de la El. Stăpâniile, Arhanghelii şi Îngerii sunt slujitorii Săi.

Precum laptele şi mierea curg în Ţara Făgăduinţei, tot astfel, înţelepciunea se revarsă de pe buzele Sale.

„Acolo unde este comoara ta, acolo va fi şi inima ta!” (Matei 6, 21). Eu nu te întreb ce ai tu, ci ceea ce eşti tu. Dacă sunteţi copii ai luminii într-o asemenea măsură încât să nu existe niciun întuneric în vreun mădular al trupului vostru, atunci avuţia voastră este Tatăl Luminii.

Fericiţi sunteţi voi cu comoara voastră, dacă tot ceea ce aveţi se află în Tatăl Luminii. Vă spun vouă, chiar şi esenţa voastră va fi într-Însul. Voi, care aveţi averi mari pe moşia voastră pământească, luaţi aminte ca voi înşivă să deveniţi proprietatea propriei voastre moşii adevărate.

 

(Sfântul Ierarh Nicolae Velimirovici, Rugăciuni pe malul lacului, Editura Anestis, 2006, pp. 137-138)


Articole postate de același autor
3707

Smerenia nu înseamnă să te frângi în faţa oricui şi să accepţi orice!

Smerenia nu înseamnă să te frângi în faţa oricui şi să accepţi orice! Iisus Hristos, chipul smereniei şi al blândeţii înfruntă şi mustră pe cei mândri! Este necesar totodată să arătăm că smerenia trebuie legată de înţelepciune. Ele nu pot fi despărţite. Dacă le desparţi, greşeşti. Înţelepciunea fără smerenie duce la mândrie, iar smerenia fără […]