Unde este comoara inimii tale?

2123

Cât de minunat este adevăratul Fiu al lui Dumnezeu, Cel Care nu este din umbră, ci din lumină. Cel Care reprezintă Triada existentă şi nu triada nonexistentă.

Cum Şi-a întărit El înţelepciunea Sa cu fericita feciorie şi cu puternica lumină, precum turla unei biserici cu ziduri de marmură!

Domniile, Puterile şi Scaunele nu-şi iau niciodată ochii de la El. Stăpâniile, Arhanghelii şi Îngerii sunt slujitorii Săi.

Precum laptele şi mierea curg în Ţara Făgăduinţei, tot astfel, înţelepciunea se revarsă de pe buzele Sale.

„Acolo unde este comoara ta, acolo va fi şi inima ta!” (Matei 6, 21). Eu nu te întreb ce ai tu, ci ceea ce eşti tu. Dacă sunteţi copii ai luminii într-o asemenea măsură încât să nu existe niciun întuneric în vreun mădular al trupului vostru, atunci avuţia voastră este Tatăl Luminii.

Fericiţi sunteţi voi cu comoara voastră, dacă tot ceea ce aveţi se află în Tatăl Luminii. Vă spun vouă, chiar şi esenţa voastră va fi într-Însul. Voi, care aveţi averi mari pe moşia voastră pământească, luaţi aminte ca voi înşivă să deveniţi proprietatea propriei voastre moşii adevărate.

 

(Sfântul Ierarh Nicolae Velimirovici, Rugăciuni pe malul lacului, Editura Anestis, 2006, pp. 137-138)


Articole postate de același autor
705

ÎPS Mitropolit Vladimir a primit la Reşedinţa mitropolitană, colindători din câteva parohii ale Eparhiei Chișinăului

Miercuri, 05 ianuarie 2021, ÎPS Mitropolit Vladimir a primit la Reşedinţa Mitropolitană din Chișinău, colindători din câteva parohii ale Eparhiei Chișinăului. Corul preoțesc și corul unit al Protopopiatului de Criuleni și Dubăsari, au venit cu un buchet de colinde străbune și cu un profund mesaj legat de sărbătoarea Nașterii Pruncului dumnezeiesc. Corul de tineri „Buna […]