Duminica a XVI-a după Cincizecime, la Catedrala mitropolitană „Nașterea Domnului” din Chișinău

807

În Duminica a XVI-a după Cincizecime, 6 octombrie 2019, Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe din Moldova, Înaltpreasfințitul Mitropolit Vladimir a săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie la Catedrala mitropolitană “Nașterea Domnului” din municipiul Chișinău.

Alături de Înaltpreasfinția Sa au înălțat rugăciuni Prot. mitr. Vadim Cheibaș, Secretar mitropolitan și ecleziarh al Catedralei mitropolitane, Prot, mitr. Teodor Bazatin, parohul bisericii „Adormirea Maicii Domnului” din or. Rîșcani și un sobor de preoți și diaconi.

Răspunsurile liturgice au fost oferite de corul mixt al Catedralei mitropolitane condus de dna dirijor, Angela Angheni.

În Sfânta Evanghelie din Duminica a 18-a după Rusalii vedem cum pescuirea minunată devine prilej de chemare sfântă pentru Sfântul Apostol Petru și cei împreună cu el, Iacob și Ioan, fiii lui Zevedeu, și anume sunt chemați de Mântuitorul Iisus Hristos ca să devină pescari de oameni. Acestei chemări sfinte ei îi răspund cu multă convingere și bucurie: ‘Și trăgând corăbiile la uscat, au lăsat totul și au mers după El’ (Luca 5, 11). Promisiunea făcută de Mântuitorul lui Petru: ‘Nu te teme. De acum te voi face pescar de oameni!’ (Luca 5, 10), se adresează, de fapt, tuturor Sfinților Apostoli, pentru că toți cei 12 Apostoli au câștigat mulțimi de oameni, prin mreaja Cuvântului, Care adună oamenii pentru Împărăția cerurilor.

Pescuirea minunată despre care ne vorbeşte Sfântul Evanghelist Luca ne demonstrează încă odată că puterea lui Dumnezeu stăpâneşte peste întreaga creaţie, oameni şi animale, lucruri şi făpturi văzute şi nevăzute.

Binevestirea prezenței și lucrării Împărăției lui Dumnezeu, care vine spre oameni ca o arvună a vieții veșnice, se realizează atât prin cuvântul credinței, cât și prin fapta iubirii milostive, vindecătoare de boli, alinătoare de suferință, eliberatoare de demoni și de patimile egoiste pe care adesea demonii le folosesc pentru a desfigura și degrada natura umană. Toate lucrările minunate săvârșite de Mântuitorul și la care El îi cheamă și pe ucenicii Săi sunt semne ale Împărăției lui Dumnezeu, ale vindecării oamenilor de neștiință, de păcat, de boală și de teama de moarte. Prin Apostolii Săi, Hristos Domnul cheamă pe oameni să cunoască iubirea lui Dumnezeu și să o arate altora prin cuvânt și prin faptele iubirii creștine.

În cadrul serviciului divin, diaconul Arsenie Bazatin a fost hirotonit în treapta de preot, iar absolventul Academiei de Teologie Ortodoxă din Chișinău, promoția anului 2018, Serghei Cărăuși a fost hirotonit în diacon.

Cu acest bineplăcut prilej, nou-hirotoniții slujitori au primit felicitările arhipăstorului, care le-a urat să fie vrednici de slujirea la care au fost chemați, iar viața lor să fie pildă de curăție, smerenie, credință și dragoste.

Menționăm că, Înaltpreasfințitul Vladimir a săvârșit astăzi cea de-a 1370-a hirotonie în treapta de diacon.

Sectorul Sinodal Comunicare Instituțională și Relații cu Mass-media


Articole postate de același autor
1377

Prea Sfințitul Nicodim a convocat în ședință de lucru blagocinii Episcopiei de Edineț și Briceni

Luni, 6 februarie 2017, Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, a convocat secretarul și blagocinii eparhiei într-o ședință de lucru la sediul episcopal din orașul Edineț. Pe ordinea de zi s-au aflat chestiuni legate de bunul mers al vieții parohiale, duhovnicia și disciplina clerului, planuri de activitate, priorități misionar-duhovnicești în anul 2017. Biroul […]


Foto