Zi de aleasă bucurie duhovnicească pentru creștinii din or. Durlești

307

Ziua de duminică, 22 mai, a fost petrecută în lumină duhovnicească și bucurie sfântă de către creştinii din or. Durleşti. Îmbrăcate în haine de sărbătoare, bisericile ocrotite de Sfântul Ierarh Nicolae și-au prăznuit astăzi protectorul. Preoții și enoriașii bisericii în cinstea Sf. Ierarh Nicolae s-au unit în rugăciune, de hramul sfântului lăcaş, pentru a aduce laudă lui Dumnezeu şi a-şi cinsti ocrotitorul ceresc.

După slujbă a fost sfinţit aghiasmatarul zidit în preajma bisericiii şi care reprezintă o încununare a tuturor lucrărilor înfăptuite la această sfântă biserică în ultima perioadă. Slujba de sfintire a fost oficiată de către preoţii Zosima Toia, Adrian Toia şi diaconul Roman Onică.

La final, prot. Zosima Toia a rostit un emoționant cuvânt de încheiere mulţumind tuturor ctitorilor, binefăcătorilor şi ostenitorilor lăcaşului, care au contribuit la ridicarea acestui aghiasmatar, dar şi la alte lucrări bineplăcute Domnului. Părintele i-a îndemnat pe toţi ce-i prezenţi să-şi păstreze în continuare râvna  pentru aceste fapte bune. În semn de preţuire şi apreciere pentru muncă depusă, ctitorii și binefăcătorii acestui sfânt locaș au primit diplome de vrednicie, din partea părintelui protopop al sectorului III Chișinău, prot. mitr. Zosima Toia.

A fost o duminică a bucuriei, a mulțumirii, și a recunoștinței, care s-a încheiat cu o agapă frățească frățească la care au participat credincioșii parohiei.

A consemnat Natalia Lozan


Articole postate de același autor
1357

Poveste (şocant de) adevărată (pentru cunoscători)

Odată, un om se plimba pe aleile străjuite de cuştile imense ale unei grădini zoologice. Dintr-odată, privind înspre cuşca leului, văzu o fetiţă aplecînd-se prea mult înspre fiorosul animal. În clipa următoare, leul o prinse de haină, trăgînd-o cu putere înăuntru ca să o devoreze. Părinţii începură să urle, oamenii din jur rămaseră înmărmuriţi. Nimeni […]