Reuniunea metodică a responsabililor pentru predarea religiei

769

Cu binecuvântarea Înalt Preasfinţitului Vladimir, Mitropolitul Chişinăului şi al întregii Moldove, pe 16 august 2016 s-a desfăşurat reuniunea metodică a responsabililor pentru predarea religiei din episcopii şi protopopiate la care a fost dat startul noului an şcolar. La reuniune au fost invitaţi şi profesorii de religie din mun. Chişinău. Pr. Alexei Boenciuc, şeful Direcţiei metodice, în cuvântul de deschidere a întrunirii, a subliniat rolul metodistului în buna organizare a procesului educaţional la disciplina Religie, punând în valoare importanţa parteneriatului cu factorii de decizie din localitate.

Domnul Veaceslav Iordăchescu, metodist coordonator în Direcţia metodică, profesor de religie grad did. II, le-a vorbit participanţilor despre organizarea procesului educaţional la religie în anul de studii 2016-2017, subliniind că disciplina Religie are drept scop transmiterea valorilor religioase care, prin potențialul formativ al conținuturilor învățării, poate să devină un suport puternic în dezvoltarea personală a elevilor. Prin ceea ce își propune, disciplina Religie va contribui, în special, la formarea a patru din cele opt competențe-cheie stabilite în cadrul programului Comisiei Europene Eeducation & Training 2010: „comunicarea în limba maternă; a învăţa să înveţi; competenţe civice şi interpersonale; sensibilitatea la cultură” , acestea regăsindu-se și în articolul 11 (Finalităţile educaţionale) din Codul educației. De asemenea, dl Iordăchescu a venit cu sugestii privind administrarea disciplinei Religie, specificând că la nivelul învăţământului primar şi al celui gimnazial, statutul disciplinei este reglementat prin Hotărârea Guvernului nr. 596 din 2 iulie 2010 şi de Planul-cadru pentru învăţământul primar şi cel gimnazial pentru anul şcolar 2016–2017 (Ordinul Ministerului Educaţiei nr. 242 din 25.03.2016). La decizia şcolii, (în cazul în care disciplina este solicitată) în anul şcolar 2016-2017 se propune Curriculumul la Religie pentru clasele X-XII. Cultul ortodox (aprobat prin procesul-verbal nr. 9 din 8.06.2016 al şedinţei Consiliului Naţional pentru Curriculum). Pentru predarea disciplinei se rezervă câte 1 oră/săptămână (33 ore/an – clasele a I-IV, 35 de ore/an – clasele a V-VIII, 34 ore/an – clasa a IX; 35 ore/an – clasele X-XI; 34 ore/an – clasa a XII-a). Din numărul total de ore la clasă, se recomandă nu mai puţin de 8-10 ore de activităţi/proiecte de interes comunitar.

Astfel, valorile spirituale promovate prin disciplina şcolară Religie sunt incluse la nivel structural în Curriculumul şcolar la Religie. Cultul ortodox şi romano-catolic pentru clasele I-IX (aprobat prin procesul-verbal nr. 2 din 22.08.2011 al şedinţei Consiliului Naţional pentru Curriculum şi prin Ordinul Ministerului Educaţiei nr. 761 din 08.09.2011) şi Curriculumul şcolar la Religie. Cultul Ortodox pentru clasele X-XII (aprobat prin procesul-verbal nr. 9 din 8.06.2016 al şedinţei Consiliului Naţional pentru Curriculum), documente în care este descris întreg parcursul studierii religiei ca disciplină de învăţământ, în funcţie de nivelul dezvoltării psihofizice a elevilor, având menirea de a asigura condiţiile pentru atingerea idealului creştin al existenţei prin dezvoltarea funcţiilor sufleteşti: raţiunea, voinţa şi sentimentul.

Despre Curriculumul la Religie pentru liceu, în detalii, a vorbit protoiereul Serghei Boldirescu, metodist coordonator în Direcţia metodică, profesor de religie grad did. I, drd. IŞE.

Cu sugestii privind organizarea concursului republican „Personalități creștine: Virtuți și Sfințenie” a venit pr. Alexei Boenciuc şi Veaceslav Iordăchescu, făcând o trecere în revistă a experienţei privind organizarea concursului în municipiul Chişinău, raioanele Anenii Noi şi Orhei în anul 2015-2016. Metodiştii au fost informaţi că, având în vedere decizia Sinodului BOM despre Anul Omagial 2017, concursul va fi dedicat compozitorilor şi poeţilor creştini, regulamentul urmând să fie definitivat şi transmis în episcopii până la 15 septembrie curent.

Şeful cabinetului metodic, A. Levinţa, a prezentat materialele didactice pentru noul an de studii: Macroproiectarea pentru clasele I-IX, Sugestii de proiecte didactice la zi pentru clasa a VII-a şi materiale la tema educaţiei pentru familie – Cum să devii un soţ, o soţie exemplar/ă.

De asemenea, dna A. Levinţa a organizat participanţii în grupuri de lucru, pentru a evalua rezultatele Seminarului Metodologic Republican „Şcoala şi Biserica: parteneriat pentru educaţie”, ediţia a V-a, 2016. Liderii celor opt grupuri de lucru, în urma discuţiilor în grup, au venit cu propuneri concrete privind organizarea forumului republican din 2017, care va fi găzduit de Episcopia de Ungheni şi Nisporeni.

Inspectorii şi metodiştii au fost informaţi şi despre programele de formare de scurtă şi lungă durată a profesorilor de religie, despre posibilitatea recalificării profesorilor de istorie, litere în teologie.

Veaceslav Iordăchescu, metodist coordonator în Direcţia metodică,

profesor de religie grad did. II

mitropolia.md

Această prezentare necesită JavaScript.


Articole Asemănătoare
469

Seminarul instructiv-metodic pentru inspectorii şcolari eparhiali şi metodiştii-formatori din protopopiate

Cu binecuvântarea Înalt Preasfinţitului Vladimir, Mitropolitul Chişinăului şi al Întregii Moldove, pe data de 3 februarie 2017, în Sala Sinodală a Mitropoliei Moldovei, a avut loc seminarul instructiv-metodic pentru inspectorii şcolari eparhiali şi metodiştii-formatori din protopopiate. Cu un cuvânt de deschidere a seminarului și susținere a demersului de predare a religiei în școlile din republică, […]

Articole postate de același autor
2391

Simplitatea în creşterea copiilor: a venit momentul să ne dezamăgim copiii

Un consilier spune că părinţii cad deseori în capcana dorinţei de a asigura prea multe copiilor. V-aţi gândit vreodată că s-ar putea ca toate eforturile dumneavoastră de a-i asigura copilului o bază solidă de plecare în viaţă să îi submineze şansele de succes? V-aţi gândit vreodată că prea multe lucruri bune – lecţii, jucării, posibilităţi […]