PS Petru: Postul străluceşte sufletul, înaltă simţirile, face inima zdrobită şi smerită

367

Într-o primă fază, postul poate fi înțeles prin a te reţine total sau parţial de la anumite alimente şi băuturi, de la viaţa conjugală şi distracţii, pe un timp mai lung sau mai scurt, în scop religios-moral. Dacă ținem postul astfel, nu facem altceva decît să arătăm că ținem doar o parte din postul propriu-zis. Acest fel de post este numit postul văzut. Dar este și partea nevăzută a postului, cea interioară, duhovnicească, sufletească, care de multe ori este mult mai importantă decât cea fizică, și aceasta înseamnă reţinerea spirituală de la gânduri, pofte, patimi, vorbe şi fapte rele.

Învățătura biserici consideră că adevăratul post este postul integral, adică trupesc și sufletesc în acelaşi timp. Sfinţii Părinţi au subliniat că postul trupesc fără cel sufletesc este lipsit de orice valoare morală. După cum toate lucrurile în lumea aceasta se fac cu un oarecare scop, la fel și postul are ca scop: înmulţirea milosteniei, întețirea rugăciunii către Dumnezeu, sporirea în pocăinţă, pregătirea pentru Sfânta Împărtăşirea cu Trupul şi Sângele Domnului.

Învățătura Bisericii ne spune că, postul potoleşte poftele trupului; postul este o jertfă bine plăcută lui Dumnezeu; postul ajută rugăciunea; postul purifică organismul de toxine, îl înnoieşte şi-l fereste de boli, iar de unele chiar îl vindecă. Prin urmare postul este de folos nu doar sufletului, ci și trupului.

Sfinţii Părinţi nu doar au dat învățături despre post, și nu doar au îndemnat pe creștini la această nevoință, ci mai cu seamă urmînd exemplul Mîntuitorului, care însuși a postit, au postit și ei, dar nu orice post, ci posturi foarte aspre, nemîncînd nimic cîte 40 de zile, nebînd apă multe zile, postind doar cu pîine și apă, cît și-n alte chipuri. Și toate acestea le făceau din dragoste, întrucît îi înțelesese folosul și importanța postului în cele spre mîntuire. Tocmai de aceea și toți sfinții recomandă pentru creștini postul, știind din experență proprie cît folos aduce sufletului.

Cel mai clar despre folosul postului vorbește Sfântul Vasile cel Mare care zice: „Dacă lumea ar posti, nu s-ar mai face arme, n-ar mai fi războaie, tribunale şi închisori. Postul i-ar ajuta pe toţi să se înfrâneze, nu numai de la mâncare, ci să izgonească iubirea de arginţi, lăcomia, ura, dușmănia şi orice vicleşug. Prin post putem ajunge asemenea cu îngerii.”

Postul dragii mei, face inima zdrobită şi smerită, nimiceşte vîltoarea poftelor, stinge aprinderea desfrânării şi luminează înţelepciunea omului. Într-un cuvînt postul desăvârşeşte pe creştin. Diavolul cunoaște cît se poate folosi creștinul dacă postește, de aceea ne dă felurite neputințe și cugete viclene numai să nu postim cum se cuvine. Să urmăm dragii mei sfaturile bisericii și să ne ostenim în cele spre mîntuire și prin ținerea sfintelor posturi, căci după cum a zis Hristos: doar cu post și, respectiv prin rugăciune, ne vom izbăvi de puterea vătămătoare a celui rău, care caută să ne piardă sufletele.

                                                                                                        Preasfințitul PETRU

                                                                                                        Episcop de Ungheni și Nisporeni


Articolul Următor
Articole Asemănătoare
271

Liturghie arhierească la biserica „Sf. Ierarh Nicolae” din s.Buțeni, Hîncești

Creștinii din satul Buțeni, raionul Hîncești l-au avut astăzi în mijlocul lor pe Chiriarhul locului, Preasfințitul PETRU, Episcop de Ungheni și Nisporeni. În dimineața zilei Ierarhul a fost întîmpinat de parohul bisericii, Protoiereul Andrei PROCOPENCO, soborul de preoți și mulțimea de credincioși. Preasfinția Sa, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi printre care și Secretarul Eparhial, Protoiereul Vadim […]

Articole postate de același autor
229

Să nu uităm niciodată că există viaţă veşnică şi dreaptă judecată

Sfinţii Părinţi ne spun că, dacă am fi cu mai multă luare aminte la ziua sfârşitului nostru şi la ziua când ne vom înfăţişa înaintea dreptului Judecător, vom face mai puţine păcate sau chiar nici unul şi, astfel, vom purta mai multă grijă de sufletul nostru. Întrucât suntem în post, am socotit că bine este […]