Duminica Înfricoșătoarei Judecăți la biserica „Acoperămîntul Maicii Domnului” din Bologna, Italia

186

În Duminica Înfricoșătoarei Judecăți, Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, cu bincuvîntarea Întîistătătorului Bisericii Ortodoxe din Moldova, Înalt Prea Sfințitului Mitropolit Vladimir, s-a aflat în mijlocul credincioșilor și enoriașilor Catedralei „Acoperămîntul Maicii Domnului” din orașul Bologna, Italia, oficiind aici Sfînta și Dumnezeiasca Liturghie. La serviciul divin, Prea Sfinția Sa a fost înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, avîndu-l în frunte pe parohul acestei Catedrale – protoiereul Trifan Bulat.

În cuvîntul de învățătură adresat credincioșilor după citirea pericopei evanghelice, Ierarhul a vorbit despre necesitatea împlinirii în viața noastră a poruncii iubirii față de Dumnezeu prin aproapele nostru aflat în suferință, fără de care nu putem dobîndi mîntuirea sufletului, și a îndemnat credincioșii să se pocăiască şi să se hotărască cu neclintire să umble neabătuți întru poruncile lui Dumnezeu, subliniind și importanța credinței și a vieții curate pentru a obține de la Mîntuitorul vindecarea sufletească și trupească.

La final, Prea Sfințitul Nicodim a mulțumit enoriașilor acestei parohii, alcătuită în mare parte din conaționali de-ai noștri aflați la muncă în Italia, pentru faptul că păstrează și trăiesc și aici, departe de casă, credința ortodoxă moștenită de la părinți și a exprimat gratitudine slujitorilor pentru osteneala depusă la propovăduirea Cuvîntului Evanghelic și asistența duhovnicească oferită creștinilor de aici.

Cu prilejul acestei vizite, Prea Sfințitul Nicodim i-a înmînat, din numele Înalt Prea Sfințitului Mitropolit Vladimir, părintelui paroh, protoiereului Trifan Bulat, medalia Bisericii Ortodoxe din Moldova – „Meritul Bisericesc”, în semn de recunoștință și apreciere pentru toată activitatea rodnică desfășurată spre slava Preasfintei Treimi și mîntuirea sufletească a credincioșilor parohiei „Acoperămîntul Maicii Domnului” din Bologna.

În amintirea acestei vizite, Prea Sfințitul Nicodim a primit în dar din partea enoriașilor parohiei „Acoperămîntul Maicii Domnului” din Bologna o icoană pictată a Sfîntului Dreptului Nicodim, Ocrotitorul Ceresc al Prea Sfinției Sale.

Biroul de presă al Episcopiei de Edineț și Briceni


Articole postate de același autor
1227

Maica Domnului îl salvează pe monahul pătimaș

Un monah oarecare era chelar într-o chinovie și împărțea vin fraților. El avea multă evlavie către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, nelipsind niciodată de la slujba bisericii, fiind osârdnic la slujbele lui cele sufletești și nelenevos la cele trupești ale călugărilor. Însă iubea vinul, sărmanul! Și, fiindcă avea slujba aceea, de multe ori bea mai mult […]