Duminica Cincizecimii sărbătorită la Catedrala Episcopală ,,Sf. Bnc. Knz. Alexandru Nevski” din mun. Ungheni

583

Astăzi, 27 mai 2018, la zece zile după Înălţarea Domnului nostru Iisus Hristos la cer și 50 de zile de la Învierea Sa din morți, creștinii ortodocși sărbătoresc Rusaliile – Pogorârea Sfântului Duh, cunoscută şi sub denumirea de “Cincizecime”, sau cea populară de „Duminica Mare”.

În primele secole creştine, praznicul Cincizecimii era o dublă sărbătoare: a Pogorârii Duhului Sfânt şi a Înălţării lui Hristos abia în jurul anului 400 cele 2 sărbători despărţindu-se una de cealaltă.

În această zi de mare praznic, Preasfinţitul PETRU, Episcop de Ungheni şi Nisporeni, a oficiat Sfânta și Dumnezeieasca Liturghie împreună cu Vecernia Plecării Genunchilor în Catedrala Episcopală Sf. Bnc. Knz. Alexandru Nevski din orașul Ungheni. În dimineața zilei Ierarhul a fost întîmpinat de preoții slujitori ai catedralei, şi mulţimea de credincioşi prezentă la slujba de astăzi.

Alături de Stăpînul nostru au coliturghisit soborul preoților slujitori iar răspunsurile la strană au fost oferite  de corul Catedralei dirijat de Dna Iozefina VIZITIU.

După încheierea Sfintei Liturghii a urmat Vecernia din Duminica Pogorârii Sfântului Duh, numită a “Plecării genunchilor”, deoarece în cadrul acesteia se dau citire rugăciunilor speciale adresate Sfintei Treimi, dar și pentru că pentru prima dată de la Învierea Domnului credincioșii se așează din nou în genunchi.

La final Preasfinția Sa, a menționat importanța acestei sărbători prin faptul că astăzi s-a Pogorît Duhul Sfînt: ,,Duhul Sfînt se numeşte “Duhul Adevărului” pentru că prin El se mărturiseşte şi se apără dreapta credinţă pe pămînt, se întăresc dogmele ortodoxe, se vesteşte Sfînta Evanghelie în lume, se inspiră sfinţii, proorocii, ierarhii, preoţii şi cuvioşii care păstoresc Biserica lui Hristos, care vestesc cele viitoare şi povăţuiesc sufletele pe calea mîntuirii. Pe toate le sfinţeşte, le îndreptează şi le călăuzeşte “la tot adevărul” Duhul Sfînt, care rămîne cu noi “în veac”, adică şi pe pămînt şi în cer, după mutarea noastră la cele veşnice. Duhul Sfînt “va mărturisi” despre Hristos că este Fiul lui Dumnezeu Mîntuitorul şi Judecătorul lumii şi “va vesti”, adică va descoperi celor aleşi tainele Sale cele viitoare. Tot Duhul Sfînt va mustra şi va vădi necredinţa celor lepădaţi de Dumnezeu, eresul şi reaua credinţă a sectelor rupte din sînul Bisericii, ca şi răutatea păcătoşilor robiţi de păcate şi nepocăiţi.

     Dar de ce a venit Sfîntul Duh Duminica şi în chip de limbi de foc s-a aşezat pe capetele Sfinţilor Apostoli aflaţi în foişorul Cinei din Ierusalim? Domnul a înviat Duminica, în ziua cea dintîi a săptămînii, şi tot Duminica pe la orele nouă dimineaţa S-a coborît Duhul Sfînt peste Apostoli, ca să sfinţească această zi, ca zi de odihnă veşnică a creştinilor în locul sabatului Legii Vechi şi să ne îndemne Duminica dimineaţa, mai ales la biserică, pentru a asculta Sfînta Liturghie şi cuvîntul de învăţătură din Evanghelie.”

După care mai mulți ctitori, clerici și lucrători ai catedralei au fost decorați cu Medalii Eparhiale pentru Activitate sîrguincioasă spre binele Bisericii Ortodoxe din Moldova.

sursa http://episcopia-ungheni.md/

Această prezentare necesită JavaScript.


Articole postate de același autor
615

Mesaj de felicitare adresat Prea Sfințitului Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, cu prilejul aniversării jubileului de 35 de ani de la hirotonia în treapta de preot și sărbătorirea Ocrotitorului Ceresc

  Prea Sfințite Stăpîne Nicodim! În ziua pomenirii Sfîntului Apostol și Evanghelist Ioan Teologul, ucenicul îndrăgit al Mîntuitorului nostru Iisus Hristos și mesagerul dragostei divine, venim către Prea Sfinția Voastră cu cele mai sincere și cordiale felicitări cu ocazia aniversării frumosului jubileu de 35 de ani de la hirotonia în treapta de preot și sărbătorirea […]