Duminica a IV-a din Postul Mare la catedrala episcopală din mun. Ungheni

469

Astăzi, 18 martie 2018, în Duminica a IV a Postului Mare, închinată Cuviosului Părinte Ioan Scărarul, născut în jurul anului 579 şi adormit întru Domnul în anul 649. A intrat în mănăstirea din muntele Sinai la vârsta de 16 ani. Până la acea vârstă dobândise o pregătire solidă în toate ştiinţele acelei vremi, fapt care ar indica provenienţa sa dintr-o familie înstărită.

Aleasa sa pregătire în ştiinţele vremii i-a adus numele de Ioan Scolasticul, iar vieţuirea în Muntele Sinai, numele de Ioan Sinaitul. Acum însă este cunoscut sub numele de Ioan Scărarul, datorită cărţii Scara dumnezeiescului urcuş, pe care a scris-o către sfârşitul vieţii sale.

În ziua acestei mari sărbători, Preasfinţitul PETRUEpiscop de Ungheni şi Nisporeni a oficiat sfânta şi dumnezeiasca Liturghie în Catedrala Episcopală “Sf. Bnc.  Cnz. Alexandru Nevski” din mun. Ungheni.

După citirea pericopei evanghelice, ierarhul s-a adresat creştinilor cu un cuvînt de învăţătură din viaţa Cuviosului Părinte Ioan Scărarul şi anume despre nevoinţele, ostenelile şi scrierile sale care le-a lăsat ca o comoară a monahismului ortodox: “Sfântul Ioan făcea parte dintr-o familie de mare vază şi a primit o educaţie înaltă pentru acele vremuri, dar încă din tinereţea sa a lepădat toate şi a mers în muntele Sinai, vieţuind patruzeci şi cinci de ani în pustie, la poalele acestui munte. Biserica fericeşte pomenirea lui, fiindcă el a scris o carte de mare însemnătate pentru toată lumea creştină, care se cheamă „Scara”, în această carte, Sfântul Ioan înfăţişează învăţătura despre toate virtuţile creştineşti şi mijloacele de a urca pe treptele lor spre desăvârşire. – a menţionat Ierarhul.

La sfârşitul Sfintei şi Dumnezeieştii Liturghii, Chiriarhul a săvârşit un Te Deum, rugându-se lui Dumnezeu pentru sănătatea, prosperarea şi bunăsporirea credincioşilor atât în viaţa duhovnicească cât şi cea lumească.

sursa http://episcopia-ungheni.md

Această prezentare necesită JavaScript.


Articole postate de același autor
1099

Să trăim în aşa fel ca înfricoşătoarea Judecată să nu ne sperie

Ce să facem noi, care avem în faţa ochilor minţii priveliştea înfricoşătoare a Judecăţii? La întrebarea aceasta voi răspunde folosindu-mă de cuvintele Sfântului Apostol Petru: „Drept aceea, iubiţilor, aşteptând acestea, sârguiţi-vă să fiţi aflaţi de El în pace, fără prihană şi fără vină, şi îndelunga răbdare a Domnului nostru socotiţi-o drept mântuire” (2 Pt. 3, […]Urmăriți-ne pe Facebook!