Duminica a IV-a din Postul Mare la catedrala episcopală din mun. Ungheni

375

Astăzi, 18 martie 2018, în Duminica a IV a Postului Mare, închinată Cuviosului Părinte Ioan Scărarul, născut în jurul anului 579 şi adormit întru Domnul în anul 649. A intrat în mănăstirea din muntele Sinai la vârsta de 16 ani. Până la acea vârstă dobândise o pregătire solidă în toate ştiinţele acelei vremi, fapt care ar indica provenienţa sa dintr-o familie înstărită.

Aleasa sa pregătire în ştiinţele vremii i-a adus numele de Ioan Scolasticul, iar vieţuirea în Muntele Sinai, numele de Ioan Sinaitul. Acum însă este cunoscut sub numele de Ioan Scărarul, datorită cărţii Scara dumnezeiescului urcuş, pe care a scris-o către sfârşitul vieţii sale.

În ziua acestei mari sărbători, Preasfinţitul PETRUEpiscop de Ungheni şi Nisporeni a oficiat sfânta şi dumnezeiasca Liturghie în Catedrala Episcopală “Sf. Bnc.  Cnz. Alexandru Nevski” din mun. Ungheni.

După citirea pericopei evanghelice, ierarhul s-a adresat creştinilor cu un cuvînt de învăţătură din viaţa Cuviosului Părinte Ioan Scărarul şi anume despre nevoinţele, ostenelile şi scrierile sale care le-a lăsat ca o comoară a monahismului ortodox: “Sfântul Ioan făcea parte dintr-o familie de mare vază şi a primit o educaţie înaltă pentru acele vremuri, dar încă din tinereţea sa a lepădat toate şi a mers în muntele Sinai, vieţuind patruzeci şi cinci de ani în pustie, la poalele acestui munte. Biserica fericeşte pomenirea lui, fiindcă el a scris o carte de mare însemnătate pentru toată lumea creştină, care se cheamă „Scara”, în această carte, Sfântul Ioan înfăţişează învăţătura despre toate virtuţile creştineşti şi mijloacele de a urca pe treptele lor spre desăvârşire. – a menţionat Ierarhul.

La sfârşitul Sfintei şi Dumnezeieştii Liturghii, Chiriarhul a săvârşit un Te Deum, rugându-se lui Dumnezeu pentru sănătatea, prosperarea şi bunăsporirea credincioşilor atât în viaţa duhovnicească cât şi cea lumească.

sursa http://episcopia-ungheni.md

Această prezentare necesită JavaScript.


Articole postate de același autor
993

Maica Domnului prăznuită în mod deosebit de credincioșii Parohiei din s. Ulmu, r-nul Ialoveni

Maica Domnului a fost prăznuită în mod deosebit, luni, 04 decembrie 2017, în localitatea Ulmu din r-nul Ialoveni, cu prilejul celebrării hramului localității și a Bisericii din sat – unica Biserică din țara noastră care are hramul în cinstea sărbătorii de astăzi, a „Intrării Maicii Domnului în Biserică”. Cu acest prilej de bucurie duhovnicească, mulțimea […]