Conferința științifică „Cartea românească veche – monument de cultură și spiritualitate”

196

Astăzi, 20 septembrie 2018, s-au desfășurat lucrările conferinței Conferinței științifice Cartea românească veche – monument de cultură și spiritualitate (330 ani de la tipărirea Bibliei în limba română) organizate de Institutul de Istorie și Biblioteca Națională a Republicii Moldova. 

Conferința a demarat cu mesajul de salut al d-lui Gheorghe Cojocaru, prof. univ. dr. hab, directorul Institutului de Istorie, Stat și Drept al Academiei de Științe din Republica Moldova. 

Din partea Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova, parteneră în organizarea evenimentului, a vorbit directorul acesteia Elena Pintilei.

Lucrările conferinţei au continuat comunicările prezentate de participanţii prezenţi la întrunire.

Preot, doctor în teologie OCTAVIAN MOŞIN - „Biblia” – cartea de inspirație divină

Doctor habilitat în filosofie GHEORGHE BOBÂNĂ - Semnificația umanistă a traducerii „Vechiului Testament” de Nicolae Spătaru Milescu Academician

ANDREI EȘANU - Texte biblice și „Biblia” în spațiul românesc până la 1688

Doctor în istorie VALENTINA EȘANU - Mitropolitul Dosoftei, Episcopul Mitrofan și „Biblia” de la 1688

Membru corespondent al AȘM DEMIR DRAGNEV - Importanța cărții românești vechi în procesul de omogenizare a limbii române

Doctor habilitat în istorie ION CHIRTOAGĂ  - Cartea și știința de carte la ortodocșii și musulmanii din sud-estul spațiului carpato-nistrean ocupat de otomani

Doctor habilitat în filologie IRINA CONDREA - Limbajul religios în traducere (tipărituri basarabene din sec. XIX)

Doctor în istorie IGOR CERETEU - Rectificări la datarea unor tipărituri chișinăuene din anii 20-40 ai sec. XIX

Această prezentare necesită JavaScript.


Articole postate de același autor
604

Slujitorii din protopopiatul Chişinău, sectorul III, în şedinţă de lucru

În dimineaţa zilei de 25 martie, biserica „Sfinţii Voievozi” din or. Durleşti a găzduit întrunirea slujitorilor din protopopiatul Chişinău, sectorul III. Adunarea a demarat cu slujba în faţa raclei cu părticele din moaştele Sfinţilor de la Lavra Peşterilor. Au urmat discuţii la cele mai stringente teme: participarea la Marşul pentru viaţă din 26 martie, precum […]